ರೈತರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯ.

ಹಿರಿಯೂರು, ಜುಲೈ 01 :ನವದೆಹಲಿ ರಿನ್ಯೂ ಪವರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ 220 ಕೆವಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾರ್ಗ ಲೈನ್…

Send this to a friend