ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಇರುವುದಿಲ್ಲ : ಸಿಪಿಐ ಶಿವಕುಮಾರ್

ಹಿರಿಯೂರು ಜುಲೈ 12 : ಸತತ ಯೋಗಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ದೂರಾಗಿ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿ ಲವಲವಿಕೆ ಮೂಡುವುದು ಎಂದು ನಗರ ಠಾಣೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಟರ್…

Send this to a friend