ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಸೆಡ್ಡು ಹೊಡೆದ ಹಿರಿಯೂರು ನಗರಸಭೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು..!

ಹಿರಿಯೂರು ಜುಲೈ 15 : ಇಲ್ಲಿನ ನಗರಸಭೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಸೆಡ್ಡು ಹೊಡೆದು, ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ದೀಪ ಉರಿಸುತ್ತಿರುವ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.…

Send this to a friend