ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿ ಬದಲಿಸಲು ಹೊರಟ ಶಾಸಕಿ ಕೆ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ವಿರುದ್ಧ ಸಿಡಿದೆದ್ದ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರು

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ : ಕಾಡುಗೊಲ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ. ಇದೀಗ ಅದನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಎಂದು ಗೊಲ್ಲ/…

Send this to a friend